UPOSLENICI

UPRAVA ŠKOLE

Nerminka Hadžić Magistar geografije Direktorica škole
Buza Muhamed Profesor engleskog jezika Pomoćnik direktora škole
Mediha Beširević Profesor pedagogije Pedagogica
Baždar Mersida Diplomirana pravnica Sekretar
Amina Velagić Nurković Profesorica psihologije Psiholog
Omeragić Amna Profesorica razredne nastave Bibliotekar
Ramović Džana Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost Bibliotekar
Dautbegović Indira Diplomirani ekonomista Samostalni refernet za plan i analizu

RAZREDNA NASTAVA

Bajraktarević Elnisa Razredna nastava I - 1
Vrabac Vildana Razredna nastava I - 2
Ramić Mirza Razredna nastava I - 3
Kurtović Aida Razredna nastava II - 1
Kos Aida Razredna nastava II - 2
Smajić Senada Razredna nastava II - 3
Topalović Nihada Razredna nastava III - 1
Ćemal Meliha Razredna nastava III - 2
Gotovac Alma Razredna nastava III - 3
Tatlić Aida Razredna nastava IV - 1
Mućaki Aldijana Razredna nastava IV - 2
Redžepagić Faketa Razredna nastava IV - 3

PREDMETNA NASTAVA

Borovina Šejla Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. Tjelesni i zdravstveni odgoj ---
Omeragić Amna Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. Priroda ---
Fejzagić Aida Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. ---
Ramović Džana Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. IX - 2
Tursum Ena Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. VII - 2
Sijerčić Jasmina Engleski jezik VII - 3
Nermin Osmanović Engleski jezik ---
Čelik Ena Engleski jezik ---
Pelesić Aida Njemački jezik IX - 1
Palić Ajeta Njemački jezik VI - 2
Avdić Amela Turski jezik ---
Muharem Aldijana Kultura življenja ---
Hot Dalila Hemija ---
Kovačević Azra Matematika V - 2
Ibrahimović Benina Matematika VI - 1
Velić Sabina Matematika i informatika VIII - 2
Šahman Edin Fizika i Matematika VIII - 1
Hasanović Nerma Historija IX - 3
Mehić Amil Geografija ---
Mršo Nerma Društvo ---
Đemidžić Sanela Biologija VIII - 3
Smajlović Jasmin Tehnička kultura ---
Hodžić Berina Informatika, Tehnička kultura, Osnove tehnike V - 1
Skopljak Jasmina Informatika V - 3
Bukvić Armin Tjelesni i zdravstveni odgoj VII - 1
Babić Dževad Tjelesni i zdravstveni odgoj ---
Šljivo Sabina Muzička kultura ---
Kujundžić-Pijalović Almedina Likovna kultura ---
Hasani Sija Islamska vjeronauka VI - 3
Mušović Azra Islamska vjeronauka ---
Čutura Mersiha Građansko obrazovanje, Društvo/Kultura/Religija ---

ASISTENTI U NASTAVI/ODJELJENJU

Ikanović Hanifa Profesor geografije
Ajanović Dženana Magistar pedagogije
Podžić Senada Magistar biologije
Zolota Irma Diplomirani pedagog
Husić Adisa Diplomirani socijalni radnik

PRIPRAVNICI

Mujić Alma Diplomirani pravnik
Mirojević Aganović Mersiha Profesor geografije
Salkić Sabahudin Profesor razredne nastave

MOBILNI TIM

Majher Biljana Psiholog
Hubjer Hana Defektolog
Pljevaljčić Milan Logoped

TEHNIČKO OSOBLJE

Karić Dženan domar
Ljuca Almir domar
Mehmedović Ređija dnevni čuvar
Fejzić Aida spremačica
Fejzić Senada spremačica
Ličina Aida spremačica
Lejlić Sabina spremačica
Herač Hasija spremačica
Čosović Emira spremačica
Brdarić Zineta spremačica