UPOSLENICI

UPRAVA ŠKOLE

Nerminka Hadžić Magistar geografije Direktorica škole
Mediha Beširević Profesor pedagogije Pedagogica
Baždar Mersida Diplomirana pravnica Sekretar
Omersoftić Elma Profesorica psihologije Psiholog
Omeragić Amna Profesorica razredne nastave Bibliotekar
Dautbegović Indira Diplomirani ekonomista Samostalni refernet za plan i analizu

RAZREDNA NASTAVA

Tatlić Aida Razredna nastava I - 1
Mućaki Aldijana Razredna nastava I - 2
Redžepagić Faketa Razredna nastava I - 3
Vrabac Vildana Razredna nastava II - 1
Ramić Mirza Razredna nastava II - 2
Bajraktarević Elnisa Razredna nastava II - 3
Smajić Senada Razredna nastava III - 1
Kurtović Aida Razredna nastava III - 2
Kos Aida Razredna nastava III - 3
Topalović Nihada Razredna nastava IV - 1
Ćemal Meliha Razredna nastava IV - 2
Borović Amela Razredna nastava IV - 3

PREDMETNA NASTAVA

Borovina Šejla Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. Tjelesni i zdravstveni odgoj V - 2
Omeragić Amna Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. Priroda V - 3
Fejzagić Aida Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. V - 1
Topalović Nejra Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. VI - 2
Joldić Veljan Almedina Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. ---
Tursum Ena Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. VIII - 3
Sijerčić Jasmina Engleski jezik ---
Buza Muhamed Engleski jezik VII - 2
Kraljić Adha Engleski jezik VII - 3
Pelešić Aida Njemački jezik VI - 1
Strojil Emina Njemački jezik ---
Muharem Aldijana Kultura življenja ---
Milanović Vildana Hemija ---
Mujkić Nusret Matematika ---
Ibrahimović Benina Matematika VII - 1
Velić Sabina Matematika i informatika ---
Šahman Edin Fizika i Matematika ---
Hasanović Nerma Historija, Geografija i Društvo VI - 3
Muminović Azerina Historija, Geografija i Društvo, kultura, religija IX - 1
Mršo Nerma Geografija ---
Jakupović Azra Biologija ---
Smajlović Jasmin Osnove tehnike / Tehnička kultura ---
Softić Merjema Osnove tehnike / Tehnička kultura ---
Hodžić Berina Informatika, Tehnička kultura ---
Skopljak Jasmina Informatika ---
Bukvić Armin Tjelesni i zdravstveni odgoj IX - 2
Babić Dževad Tjelesni i zdravstveni odgoj ---
Hadrović Mirsad Muzička kultura ---
Kujundžić-Pijalović Almedina Likovna kultura IX - 3
Hasani Sija Islamska vjeronauka VIII - 2
Mušović Azra Islamska vjeronauka ---
Čutura Mersiha Građansko obrazovanje VIII - 1

ASISTENTI U NASTAVI/ODJELJENJU

Mehić Amil Magistar geografije
Abaz Amra Magistar pedagogije

PRIPRAVNICI

Čabaravdić Saira Magistar sporta i tjelesnog odgoja
Tabaković Sanela Magistar pedagogije
Fejzić Ramela Diplomirani ekonomista

TEHNIČKO OSOBLJE

Karić Dženan domar
Ljuca Almir domar
Bučo Munira spremačica
Fejzić Aida spremačica
Ličina Aida spremačica
Alajmović Admira spremačica
Lejlić Sabina spremačica
Herač Hasija spremačica
Čosović Emira spremačica